ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สถานีตำรวจภูธรตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
                   tel.,fax 0-4258-3131   e-mail :  phrazongpolice@hotmail.com
สถานีตำรวจภูธรตำบลพระซองต.พระซอง อ. นาแก  จ.นครพนม 48130
tel.,fax 0-4258-3131
e-mail :  phrazongpolice@hotmail.com
สถานีตำรวจในสังกัด  ภ.จว.นครพนม
ข่าวประชาสัมพันธ์
วิสัยทัศน์ (vision)
รักษาความมั่นคงของชาติ
อำนวยความยุติธรรมอย่างโปร่งใส ตามมาตรฐานสากลภาครัฐ
บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก  รวดเร็วด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส  มีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
แสวงหาความมือจากประชาชนและหน่วยงานอื่น
พัฒนาบุคคลากร พัฒนาองค์กร ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
หน้าหลัก
ผู้บังคับบัญชา
ภารกิจ
ประวัติสถานี
งานอำนวยการ
งานป้องกันปราบปราบ
งานจราจร
กลับหน้าหลัก
กิกรรม
กิจกรรม
       ในวันที่  8   มกราคม  2553   พ.ต.ท.ถวิล   คำเกษ  สว.สภ.พระซอง  พร้อมด้วย  ร.ต.ท.บัญญัติ   สีด้วง   รอง  สวป.สภ.พระซอง  เดินทางไปร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ที่โรงเรียนต่างๆในเขตพื้นที่รับผิดชอบ แจกจ่ายขนมให้แก่เด็กๆ และพบปะเยี่ยมเยียนผู้นำชุมชน,หัวหน้าหน่วยงานต่างในพื้นที่
สถานีตำรวจภูธรพระซอง
  
ภ.จว.ในสังกัด ตำรวจภูธรภาค 4
กฎ ก.ตร.